NGB

41 år i Nordhordland Grunn og Betong

Nå blir det fisking, ferie og turer” forteller Reidar Monslaup, som i starten av juli takker av som prosjektleder i NGB etter 41 år i firmaet.

Monslaup virker ikke å være helt fornøyd med egen kilorekord på tyngste fisk, og det er vel fare for at rekorden på 15-16 kilo står for fall nå når tiden kan prioriteres på fisking framfor grunnarbeid og betong.

NGB er desto mer fornøyd med innsatsen Monslaup har lagt ned gjennom 41 år. Helt siden han underskrev arbeidskontrakt og startet som jernbinder og forskalingssnekker den 4. oktober 1979, en dag som i følge gamle værmeldinger kunne by på ca 7 grader og opphold. En typisk høstdag på vestlandet, som Monslaup har fått sett mange av ute i prosjekter han har jobbet med.

NGB ble dannet i 1969, og både bransjen, bedriften og samfunnet har sett en rekke endringer gjennom de siste 41 årene.

Daglig leder Vidar Raugstad forteller at Reidar Monslaup har hatt en enorm verdi for bedriften, ikke bare som kollega og ansatt – men som erfaringsdatabase. Han har fått oppleve alle endringer i bransjen, og jobbet seg opp gjennom bedrifter til å bli bas, og i den senere tid prosjektleder. Evnen til å finne løsninger har vært et viktig element, og flere kolleger påpeker det samme; at løsningsevnen og kompetansen har vært uvurderlig.

Et vandrende leksikon

Prosjektleder William Raugstad forteller at Monslaup blir sett på som et vandrende leksikon, og den man spør når man er usikker på hvordan en utfordring best skal løses. 41 års erfaring i én og samme bransje gir et helt unikt utgangspunkt som ikke lengre er dagligdags.

Samtidig så sier dette noe om bedriften Nordhordland Grunn og Betong. En ansatt blir ikke stående trofast i sin stilling om ikke arbeidsmiljøet er godt, oppgavene givende og ledelsen kompetent og inkluderende. Og dette er signaler som er tydelige fra både Reidar og kollegene.

Reidar forteller at arbeidsdagene har vært varierte, og noe av det han har satt mest pris på har vært oppdrag ute relatert til sjøarbeid, kaiarbeid og kraftverk. Det å måtte ta hensyn til flo og fjære, elver, demninger, varierende vær og storm – har vært utfordringer som har gjort arbeidsdagen variert og spennende. Han skryter av arbeidsmiljøet og kollegene, og det er tydelig at både samholdet, respekten og lojalitet har vært en viktig faktor for mange i NGB. Når vi spør om gode historier fra tidligere kolleger, så blir det stille, før flere av dem humrer og sier at det er konfidensielt. Det legges ikke skjul på at de gode historiene er både gode og mange, men at kollegene vil beholde dem som egne minner om en god kollega og venn.

Monslaups evne til å finne løsninger underveis er noe ledelsen i firmaet har satt pris på. Kolleger forteller at det alltid er situasjoner å løse og finne ut av ute på prosjekter, og når man i felleskap har funnet løsningen eller svaret på et problem – så har Monslaups kommentar vært “Der har du smaken!”

NGB – et sted å vokse

“Firmaets mann” var et utsagn som ble brukt om Reidar Monslaup, og allerede midt på 80-tallet ble han satt til å ta ansvar for lærlinger og nyansatte i firmaet. Og hans evne til å løse utfordringer på en smidig og god måte har kommet godt med i møte med lærevillige ungdommer som skal finne fotfestet i bransjen og bedriften.

NGB har som uttalt mål å “levere feilfrie produkt til rett pris og ikke minst rett tid.” Det å ha medarbeidere som tilbringer hele sin karriere hos samme arbeidsgiver gjør naturligvis noe med produktet som leveres. Oppdragsgivere møter kompetanse og erfaring, og gjerne mennesker de har møtt på tidligere prosjekter. Det sender også positive signaler til yngre mennesker som er på jakt etter jobb, at her kan du finne et sted å trives – der du samtidig får muligheter til å vokse, utvikle deg og få ansvar.

I starten av juli tar Reidar turen ut på sjøen for å fiske, samtidig som han venter på at Gran Canaria atter blir tilgjengelig. Hans faste feriemål skal nok få besøk i årene som kommer. Mens ledelsen i Nordhordland Grunn og Betong er takknemlig for innsatsen Reidar har lagt til grunn i 41 år, med en ærekjær innstilling om at alle oppgaver skal gjennomføres – så legger de ikke skjul på at de fort kan ta opp telefonen om det er noe de lurer på og trenger hjelp med.

Scroll Up