Radøy Kommune – Vannledning Listveit

Radøy Kommune skulle legge ny vannledning fra Grindheim til Listveit med ny Ø110 PE 100 vannledning. Den totale lengden hvar 2020m hvor ca. 1800m lå i Mykingvannet. Hensikten med prosjektet var å gi bebyggelsen på Listveit offentlig vannforsyning. På Grindheim ble ledningen tilknyttet den eksisterende kommunale vannkummen, mens det på Listveit ble etablert ny kum.

NGB stod for utførelse av rørleggerarbeidet og grunnarbeidet på dette oppdraget.

PROSJEKTDETALJER

  • Kunde/byggherre:Radøy Kommune
  • Entrepriseform:Utførelsesentreprise
  • Oppstart:2018
  • Ferdigstillelse:2018