Grunnarbeider tomt Hylkje

Planering, snuing og masseutskifting av næringstomt på Hylkje i Bergen Kommune.

PROSJEKTDETALJER

  • Kunde/byggherre:Helgesen Tekniske Bygg
  • Entrepriseform:Totalunderentreprise
  • Oppstart:2015
  • Ferdigstillelse:2015