Kiwi Hylkje

På oppdrag for Helgesen Tekniske bygg hadde NGB arbeidene med opparbeidelse av råtomt, infrastruktur i området, vann/avløpsgrøfter, elektrogrøfer og betongarbeidene for det nye bygget.

PROSJEKTDETALJER

  • Kunde/byggherre:Helgesen Tekniske Bygg
  • Entrepriseform:Totalunderentreprise
  • Oppstart:2016
  • Ferdigstillelse:2016