Mongstadkrysset Næringsområde

Grunnarbeider for Mongstadkrysset Næringsområde – 42mål.

  • Masseutskifitng
  • Sprengning
  • Planering

PROSJEKTDETALJER

  • Kunde/byggherre:Raugstad Eiendom
  • Oppstart:2014