NUVA – Vannledning Fammestad

Legging av ny vannledning mellom Kleivdal og Fammestad. Vannledningen ble lagt gjennom Storevatnet, Mørketjørna, Tveitavatnet og Hegernesvatnet. Ny rørledning ble tilknyttet rørender lagt ut i vann ved Kleivdal og Fammestad. Ved Søreide ble vannledning trekt gjennom borehull i fjell mellom Høylandsvegen og Storevatnet. Fram til Møretjørna krysset rør gjennom fylkesveg 389 Høylandsvegen og fulgte videre delvis skogsveg og terreng.

NGB stod for utførelsen av arbeidene på land.

PROSJEKTDETALJER

  • Kunde/byggherre:NUVA
  • Entrepriseform:Underentreprisekontrakt
  • Oppstart:2017
  • Ferdigstillelse:2017