GRUNNARBEIDER TOMT HYLKJE

KONTAKT OSS

Planering, snuing og masseutskifting av næringstomt på Hylkje i Bergen Kommune.

PROSJEKTDETALJER

  • ENTREPRISEFORM: Totalunderentreprise
  • OPPSTART: 2015
  • FERDIGSTILLELSE: 2015
  • BILDER