KIWI HYLKJE

KONTAKT OSS

På oppdrag for Helgesen Tekniske bygg hadde NGB arbeidene med opparbeidelse av råtomt, infrastruktur i området, vann/avløpsgrøfter, elektrogrøfer og betongarbeidene for det nye bygget.

PROSJEKTDETALJER

  • ENTREPRISEFORM: Totalunderentreprise
  • OPPSTART: 2016
  • FERDIGSTILLELSE: 2016
  • BILDER