KLOAKKSANERING KNARVIK FERJEKAI

KONTAKT OSS

Lindås kommune ved Eining for Teknisk drift skulle sanere tre kloakkutslipp i sjø ved Knarvik fergekai. Ny kloakkpumpestasjon, spillvannsledninger, vannledninger og sjøledninger. Prosjektet bydde på mange utfordrende arbeider, men suksessfaktoren var for planlegging og tett sammarbeid med oppdragsgiver. Nordhordland Grunn og betong hadde ansvaret for utførelsen av grunnarbeidene og rørleggerarbeidene.

Prosjektets nøkkeltall:

  • 300m ny vannledning
  • 1000m ny spillvannsledning
  • 400m sjøledning
  • 400m kabelgrøfter

PROSJEKTDETALJER

  • ENTREPRISEFORM: Utførelsesentreprise
  • OPPSTART: 2013
  • FERDIGSTILLELSE: 2014
  • BILDER