MØLLER BIL BERGEN

KONTAKT OSS

Skjæring, meisling og fjerning av eksisterende betongdekker for å tilrettelegge plass for nye grøfter. Etablering av nye utsparinger for dører/vindu i vegger samt kjerneboring for gjennomføringer. Arbeidene krevde god planlegging og koordinering da butikken var åpen for kunder på dagtid. Deler av arbeidet ble utført i helger og nattestid for å hindre støy i butikk. Vi stod også for utførelsen av grunn- og betongarbeidet på prosjektet.

PROSJEKTDETALJER

  • ENTREPRISEFORM: Betongsaging og rivningsarbeid innvendig ifbm. utvidelse.
  • OPPSTART:
  • FERDIGSTILLELSE:
  • BILDER