MONGSTADKRYSSET NÆRINGSOMRÅDE

KONTAKT OSS

Grunnarbeider for Mongstadkrysset Næringsområde – 42mål.

  • Masseutskifitng
  • Sprengning
  • Planering

PROSJEKTDETALJER

  • ENTREPRISEFORM: Ikke tilgjengelig
  • OPPSTART: 2014
  • FERDIGSTILLELSE: Ikke tilgjengelig
  • BILDER