NESVÅGEN BYRKNESØY

KONTAKT OSS

I oppdrag for Gulen Kommune utførte vi avløpssanering samt gang- og sykkelveg ved Nesvågen på Byrknesøy.

  • 250m ny gang og sykkelvei
  • 190m med nytt VA-anlegg
  • Ny slamavskiller 30m3
  • 280m kabelgrøft for ny el-trase

PROSJEKTDETALJER

  • ENTREPRISEFORM: NS 8406
  • OPPSTART: 2019
  • FERDIGSTILLELSE: 2019
  • BILDER