OMLEGGING AV VANNLEDNING ISDAL

KONTAKT OSS

Alver Kommune ved Teknisk drift skal legge om hovedvannledning langs Isdalsvatnet. Ledning skal erstatter dagens ø287mm eternittledning langs Lindåsvegen.

Nøkkelinformasjon om prosjektet:

 • ø280mm PE100 SDR11 vannledning m/PP-kappe i grøft – 320m
 • ø280mm PE100 SDR11 vannledning som ferdig vektede rør under vann- ca.400m
 • ø32-40mm PE100 SDR11 stikkledning – 458m
 • ø40-63mm PE100 SDR17 pumpeledning spillvann – 557m
 • ø63mm PE100 SDR17 pumpeledning spillvann under vann – ca. 400m
 • 1 stk ø2000mm vannkum på vannledning
 • Kryssing av jordbruksland/innmark med rørledningsgrøft, inklusiv reetablering – 190m
 • Reetablering av asfaltert veg – 75m

PROSJEKTDETALJER

 • ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise
 • OPPSTART: 2020
 • FERDIGSTILLELSE: 2020
 • BILDER