OMSORGSBOLIGER MANGER

KONTAKT OSS

I oppdrag for Åsane Byggmesterforretning hadde NGB utførelsen grunn-, betong- og utomhusarbeidene for nye omsorgsboliger på Manger i Alver Kommune.

Oppdraget bestod i:

  • Masseutskifting av eksisterende fylling
  • Graving av grøfter for vann, avløp, overvann og elektro
  • Grunnarbeider for bygningsmasse
  • Betongarbeider for nye omsorgsboliger. Ringmurer, grovstøp, finstøp, støttemurer utomhus og betongplate ved inngangsparti.
  • Utomhusarbeider for grøntarealer, singelrenner og asfaltering.

PROSJEKTDETALJER

  • ENTREPRISEFORM: NS 8406
  • OPPSTART: 2019
  • FERDIGSTILLELSE: 2019
  • BILDER