PSW STOREMYRA

KONTAKT OSS

Nytt næringsbygg til PSW Mongstad Sør. NGB utførte fundamentering for 10 000m2 nytt næringsbygg samt 1050m peling til fjell. Utsprengning av byggegrop for betongsjakt 8x8x8m samt tilhørende betongarbeider for ny betongsjakt. Graving for om lag 3500m med grøfter for vann, avløp og overvann i dimmensjon Ø500 til Ø110. Montering av 500m slissrenner. Opparbeiding, planering og justering av et utomhusareal på totalt 55 000m2. Asfaltering av 35 000m2 og grusavretting av 60 000m2.

PROSJEKTDETALJER

  • ENTREPRISEFORM: Totalunderentreprise
  • OPPSTART: 2019
  • FERDIGSTILLELSE: 2019
  • BILDER