RADØY KOMMUNE – STRAUME KAI 2

KONTAKT OSS

Rehabilitering av Straume Kai i Radøy Kommune. NGB stod for prosjektering, planlegging og gjennomføring av oppdraget.

PROSJEKTDETALJER

  • ENTREPRISEFORM: Utførelse av betongarbeider for rehabilitering av betongkai Straume.
  • OPPSTART: 2016
  • FERDIGSTILLELSE: 2017
  • BILDER