RADØY KOMMUNE – VANNLEDNING LISTVEIT

KONTAKT OSS

Legging av ny vannledning fra Grindheim til Listveit med ny Ø110mm PE 100 vannledning. Total lengde på vannledningen er ca. 2020 meter hvor de ca. 1800 meter ligger i Mykingvannet. Legging av ledninger i bakken begge landtak samt etablering av ny ventilkum med Listveit.

PROSJEKTDETALJER

  • ENTREPRISEFORM: Utførelsesentreprise
  • OPPSTART: 2018
  • FERDIGSTILLELSE: 2018
  • BILDER