RAMMEAVTALE ALVER KOMMUNE

KONTAKT OSS

Rammeavtalen dekker følgende fagfelt:

 • Maskinentreprenørtjenester (anleggsarbeid, grunnarbeid, maskiner m.m)
 • VA-anleggsarbeid
 • Rørleggertjenester (utomhus)

Aktuelle oppgaver

 • VA-ledningsarbeider
 • Mindre rørleggertjenester utomhus
 • Graving etter ledningsbrudd
 • Grøftearbeider
 • Stikkrenne arbeid
 • Grøfterensk og fjerning av torvkant
 • Grusdekker
 • Levering av grus og pukk
 • Mindre asfaltarbeider og lapping av fase dekker
 • Sprengning og pigging
 • Muring og mindre betongarbeid
 • Felling av tre/vegetasjon

PROSJEKTDETALJER

 • ENTREPRISEFORM:
 • OPPSTART: 2020
 • FERDIGSTILLELSE: 2022
 • BILDER