SLAMAVSKILLER STORSANDVIK

KONTAKT OSS

Etablering av ny slamavskiller i Storsandvik med tilhørende ledningsnett.

  • Etablering av prefabrikkert GUP-tank med volum 31m3
  • Spillvannsledninger i grøft
  • Utslippsledning i sjø
  • Borehull i berg
  • Omlegging/tilknytning av eksisterende ledninger

PROSJEKTDETALJER

  • ENTREPRISEFORM: ns 8405
  • OPPSTART: 2019
  • FERDIGSTILLELSE: 2019
  • BILDER