SUNDHEIM BOLIGFELT

KONTAKT OSS

I oppdrag for Bolig & Eiendom AS har NGB hatt utførelsen av grunn- og utomhusarbeidene for totalt 5stk nye leilighetsblokker i Isdal.

  • Masseutskifting
  • Boring, sprengning og planering av byggegroper
  • Graving av grøfter for vann, avløp, overvann og elektro
  • Grunnarbeider for betongarbeider til nye leilighetsbygg
  • Opparbeidelse av utomhusareal

PROSJEKTDETALJER

  • ENTREPRISEFORM: Utførelse av grunn- og utomhusarbeid
  • OPPSTART: 2019
  • FERDIGSTILLELSE: 2020
  • BILDER