TRAFIKKSIKRING MANGER

KONTAKT OSS

Trafikksikring av et krysningspunkt for myke trafikanter på Manger i Alver Kommune.

  • Etablering av 2stk fartsdumper
  • Etablering av nye overvannsgrøfter
  • Etablering av åpne grøfter
  • Fletteverksgjerder, fenderkant og bøylerekkverk
  • Finavretting og asfaltering

PROSJEKTDETALJER

  • ENTREPRISEFORM: NS 8406:2009
  • OPPSTART: 2020
  • FERDIGSTILLELSE: 2020
  • BILDER