VANNMAGASIN KLØVHEIM – FJERNING AV BETONGVEGGER

KONTAKT OSS
NGB fikk i oppdrag å rive eksisterende betongvegger i vannmagasin Kløvheim. Betongskjæring, meisling og deponering av rivningsavfall.

PROSJEKTDETALJER

  • ENTREPRISEFORM: Betongsaging og rivningsarbeid
  • OPPSTART: 2020
  • FERDIGSTILLELSE: 2020
  • BILDER